Chronische aandoeningen

Chronische aandoeningen

Chronische aandoeningen zijn officieel aandoeningen die langer dan zes weken aanwezig zijn. In onderstaand overzicht wordt kort uitleg gegeven over veel voorkomende aandoeningen binnen de podotherapeutische praktijk.

Diabetes Mellitus

Deze chronische aandoening wordt ook wel ‘suikerziekte’ genoemd en is een welvaartsziekte. De podotherapeut speelt een belangrijke rol binnen de complementaire voetzorg. Denk bijvoorbeeld aan intercollegiaal overleg, verwijzen van en naar de huisarts en pedicure, voetverzorging, schoenadvies en onderzoek naar risicofactoren.

Reumatische aandoeningen

Er zijn ruim 130 verschillende reumatische aandoeningen. Wellicht zijn artrose, reumatoide artritis en fibromyalgie u bekend. Vaak gaat een reumatische aandoening gepaard met pijnklachten en drukplekken. De podotherapeut kan door middel van verschillende methode drukplekken ontlasten en comfort bieden tijdens dagelijkse activiteiten.

Hypermobiliteit

Hypermobiliteit komt met name voor bij kinderen. Gewrichten, spieren en pezen zijn dan erg flexibel en kunnen instabiliteit veroorzaken. Een podotherapeut kan uitgebreid onderzoek doen naar de klachten en een gerichte therapie starten. Een therapie kan bestaan uit podotherapeutische zolen, taping, schoenadvies en/of oefentherapie.

Chronische instabiliteit

Chronische instabiliteit kan voortkomen uit verschillende oorzaken. Een uitgebreid podotherapeutisch onderzoek kan hierover duidelijkheid geven. Een adequate therapie kan vermindering van de instabiliteit en klachten geven.

Neurologische aandoeningen

Alle aandoeningen aan het zenuwstelsel vallen onder neurologische aandoeningen. De podotherapeut onderzoekt de ernst en oorzaak van de klachten. Vaak kunnen symptomen door middel van comfort en ondersteuning afnemen.

Vaatlijden

De podotherapeut behandelt symptomen voortkomend uit problemen met de doorbloeding, met name in de benen en voeten. Denk hierbij aan voetverzorging, schoenadvies en comfort door middel van podotherapeutische zolen.